Saopštenje za markice PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Ponedjaljak, 06 Mart 2017 12:47

JAVNA USTANOVA

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

T U Z L A

Tuzla, 06.03.2017.godine                                                                             SAOPŠTENJEMinistarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK je i ove godine obezbijedilo premije zdravstvenog osiguranja (markice) za 1911 korisnika koji ostvaruju određena prava putem Centra za socijalni rad Tuzla. Podjela navedenih markica će početi dana 09.03.2017.godine u prostorijama Centra za socijalni rad Tuzla, Ul. Kozaračka bb. u periodu od 08:00 do 13:00 sati za slijedeće korisnike:

- stalne novčane pomoći,

- lica smještena u ustanove,

- lica smještena u drugu porodicu,

- civilne žrtve rata (lični invalidi),

- korisnici uvećanog dodatka na djecu,

- djeca od rođenja do polaska u Osnovnu školu koja nisu osigurana po drugom osnovu,

- osobe nakon navršenih 65 godina života koje su zdravstveno osigurane putem Centra za socijalni rad Tuzla.JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD TUZLA

LAST_UPDATED2
 
SAOPŠTENJE PDF Štampaj E-mail
Napisao Administrator   
Četvrtak, 24 Novembar 2016 09:55

SAOPŠTENJE


alt

JU Centar za socijalni rad Tuzla je u proteklom periodu održao šest radionica pod nazivom „Radionice podrške i jačanja romskih porodica odnosno žena i djevojčica kroz edukaciju o problemima maloljetničkih brakova i seksualnog i reproduktivnog zdravlja “.

Radionice su održane u sklopu projekta koje je finansirala Njemačka Vladina organizacija GIZ (Deutsche Gesellschaft fὓr Internationale Zusammenarbeit GmbH), a Centar je realizovao u saradnji sa NVO „Snaga žene“ Tuzla. Radionice su obuhvatile područje Mjesnih zajednica Mihatovići, Kiseljak i Mejdan, a u svakoj od navedenih Mjesnih zajednica radionice su se održale po dva puta i to u periodu od aprila do oktobra 2016. godine .

alt

Ciljna skupina sa kojom se radilo su bili djeca i roditelji romske populacije i radionice su održane u prostorijama Osnovnih škola, te je u prosjeku na svakoj od njih bilo oko sedamnaest do dvadeset učesnika.

Na radionicama predavači su bile dvije uposlenice Centra i to pravnica Larisa Smajić koja je govorila o maloljetničkim brakovima sa pravne strane, kao i krivičnoj odgovornosti roditelja pri sklapanju maloljetničkih brakova njihove djece, a pored imenovane bila je i Alma Dizdar, pedagog psiholog koja se fokusirala na psiho-fizički razvoj svake osobe, nezrelost mldb. osoba koje stupaju u maloljetničke brakove kao i posljedice koje takav brak ostavlja po mlade osobe.

Pored navedenih tema, doktorica Branka Antić- Štauber ispred Udruženja Snaga žene govorila je o reproduktivnom zdravlju i spolno prenosivim bolestima kao i načinu kako se zaštititi od istih, a pored toga ista je dala mogućnost učesnicima koji su i pristali da se testiraju na spolno prenosive bolesti brzim testovima.

Neki od učesnika Radionice su imali već iskustva zaključivanja maloljetničkih vanbračnih zajednica što su podjelili sa drugim prisutnim i podjelili svoje teškoće i probleme sa kojim su se susreli, kao i probleme rođenja djece u vrijeme nezrelosti.

Bitno je naglasiti da su na  radionicama bili  prisutni nadležni socijalni radnici koji su  imali priliku  da  prepoznaju    potrebe svojih klijenata,  i da  aktivno učestvuje u radionicama.

Vršeći evaluaciju nakon svake održane radionice došli smo do zaključka da je tema radionica imala  pozitivan efekat i  korist za učesnike, te ćemo u narednom periodu  više   raditi   na polju prevencije.


                                                                                                                 JU Centar za socijalni rad Tuzla

LAST_UPDATED2
 

Anketa

Naš novi web portal je...
 

Online status

Gostiju online: 6