Regulisanje starateljstva

Potrebna dokumentacija:

Regulisanje starateljstva

Za maloljetnu osobu

 1. Izvod iz Matične knjige rođenih za dijete
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)
 4. Izvod iz Matične knjige umrlih za roditelje djeteta

(ako je dijete bez jednog ili oba roditelja)

 1. Dokaz o imovini djeteta (Zemljišno knjižni izvadak, knjiga položenih ugovora – ako ima stan)
 2. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO, boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

 1. Uvjerenje o redovnom školovanju (za djecu stariju od 15 godina)

Za staraoca

 1. Kopija lične karte
 2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju
 4. Uvjerenje da nije oduzeta poslovna sposobnost
 5. Uvjerenje da nije oduzeto roditeljsko staranje
 6. Uvjerenje o državljanstvu

Za punoljetnu osobu

 1. Pravosnažno rješenje suda o oduzimanju poslovne sposobnosti
 2. Izvod iz Matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Kopija lične karte
 5. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)
 6. Izvod iz Matične knjige vjenčanih (ako je zaključen brak)
 7. Izvod iz Matične knjige umrlih (ako je bračni partner umro)
 8. Dokaz o imovini
 9. Uvjerenje o prihodima (primanja po osnovu PIO,boračko-invalidske zaštite

i zaštite civilnih žrtava rata)

10.Uvjerenje iz Poreske uprave

Za staraoca

 1. Kopija lične karte
 2. Prijava prebivališta-boravišta (kopija CIPS-a)
 3. Uvjerenje o nekažnjavanju
 4. Uvjerenje da nije oduzeta poslovna sposobnost
 5. Uvjerenje da nije oduzeto roditeljsko staranje

6. Uvjerenje o državljanstvu