Obavještenje za javnost

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

GRAD TUZLA

JAVNA USTANOVA CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

TUZLA

 Tuzla, Kozaračka bb, tel.: +387 35 36 90 10, fax: +387 35 36 90 35, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se korisnici prava na dodatak na dijete, koji se isplaćivao iz Budžeta Tuzlanskog kantona u visini od 71,00 KM mjesečno, da radi donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice s djecom („Službene novine TK“ broj:12/23) korisnicima prestaje pravo na dodatak na dijete sa 02.08.2023.godine te da će rješenja o prestanku istima biti dostavljeno naknadno.

Navedeno pravo ubuduće roditelji lica sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju kao i roditelji lica oboljelih od celijakije, TBC, leukemije, karcinoma i šećerne bolesti mogu ostvariti podnošenjem zahtjeva za ostvarivanje prava na novčanu pomoć kod JU Centar za socijalni rad Tuzla.

Zahtjev za ostvarivanje prava se može preuzeti na http://csrtuzla.ba/dokumenti/prava-nova ili u prostorijama JU Centar za socijalni rad Tuzla.