Zdravstveno osiguranje za djecu uzrasta do 6 godina

Potrebna dokumentacija:

Zdravstveno osiguranje za djecu uzrasta do 6 godina

1.Uvjerenje mjesno nadležne poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog    kantona  da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran po drugom osnovu,

2.Izvod iz matične knjige rođenih za dijete,

3.Kopija prijave prebivališta (CIPS) za roditelje, staratelje ili usvojitelje,

  1. Kopija prijave prebivališta (CIPS) za dijete.