Naknada za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja

Potrebna dokumentacija:

Naknada za obrok u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja

 

9.     Kopija prijave  - odjave prebivališta

10.  Izvod iz matične  knjige rođenih za dijete/djecu - original ili ovjerene kopije (GRADSKA UPRAVA)

11.  Ovjerena izjava o zajedničkom domaćinstvu - kućnu lista - original ili ovjerena kopija (GRADSKA UPRAVA)

12.  Uvjerenje o pohađanju osnovne škole

13.  Uvjerenje o prihodima iz člana 15. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 5/12, 7/14, 11/15, 13/16 i 4/18)

     - platna lista/PIO - zadnja platna lista

     - uvjerenje o nezaposlenosti - ne stariji od dva mjeseca - original ili ovjerena kopija

      (BIRO ZA  ZAPOŠLJAVANJE)

     - uvjerenje općinske službe za boračko invalidsku zaštitu za oba roditelja  - original ili

       ovjerena kopija   (JUPITER)

14.  Uvjerenje od porezne uprave o ostvarenim / neostvarenim prihodima iz radnog odnosa

za oba roditelja - original ili ovjerena kopija  (POREZNA UPRAVA - IRAC)

15.  Uvjerenje nadležne općinske službe da se ne obavlja dopunska djelatnost za oba roditelja  (Po službenoj dužnosti pribavlja Centar za socijalni rad Tuzla)                                                                                                                

16.  Ovjerene izjave da ne ostvaruje prihode i da nije zaposlen/a izvan granica BiH  za oba roditelja - original ili ovjerena kopija (GRADSKA UPRAVA)       

17.  Medicinska dokumentacija kao dokaz teškog zdravstvenog stanja

18.  Druga dokumentacija koja ukazuje da se nalazi u teškom stanju socijalne potrebe po Odluci Stručnog tima centra

19.  Rješenje stalne novčane pomoći - kopija               

20.  Tekući račun - kopija