Zdravstveno osiguranje za lica preko 65 godina starosti

Potrebna dokumentacija:

Zdravstveno osiguranje za lica preko 65 godina starosti

1.Uvjerenje mjesno nadležne poslovnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog    kantona  da podnosilac zahtjeva nije zdravstveno osiguran po drugom osnovu,

2.Izvod iz matične knjige rođenih

3.Kopija prijave prebivališta (CIPS)

  1. Ovjerena izjava da nema sredstava za izdržavanje