Održan okrugli sto ˝Svjedok u procesu svjedočenja ratnom zločinu“

Dana 16.12.2009. u organizaciji UHD „Prijateljice“ Tuzla, a uz finansijsku podršku OSCE-a, održan je okrugli sto na temu „Svjedok u procesu svjedočenja ratnom zločinu“.

Cilj je bio animirati nadležne i kompetentne, te formirati mrežu aktera za pružanje psiho-socijalne podrške svjedocima, koju čine relevantne institucije i javne organizacije, kao i nevladine organizacije. Učešće na okruglom stolu su uzeli predstavnici OSCE-a, Tužilaštva TK, Okružnog javnog Tužilaštva Bijeljina, Udruženja porodica nestalih iz Srebrenice, Tuzle, Zvornika, Zavoda za zdravstveno osiguranje TK, Doma zdravlja Sapna, Psihijatrijske klinike Tuzla (Solina), Centra za socijalni rad Tuzla i nevladinih organizacija.

 

Nakon izlaganja uvodničara/ki, slijedio je rad u slijedećim fokus grupama:
Grupa A1 - psihološka priprema svjedoka i podrška svjedoku u procesu svjedočenja
Grupa A2 - medicinska podrška
Grupa A3 - finansijska podrška
Grupa A4 - pravna podrška i zaštita svjedoka

Zaključci rada fokus grupa:

Grupa A1
- Tužilaštvo ima kompetencije odrediti status svjedoka i u odnosu na to uputiti ga stručnim službama i institucijama, a u cilju dobijanja neophodne podrške.
- Psihološku podršku može pružiti stručna osoba sa stečenom edukacijom iz oblasti psihologije i traume.
- Psihološka priprema svjedoka mora biti stručna kako bi se izbjegla retraumatizacija i psihološko povređivanje svjedoka, koje bi moglo ostaviti trajne posljedice po svjedoka.
- Potrebno je dodatno educirati profesionalce u Centrima za socijalni rad iz oblasti psihološke traume i rada sa traumatiziranim osobama, s obzirom da je pružanje psihološke podrške svjedocimna u nadležnosti Centara za socijalni rad. Trenutno, takve kapacitete i resurse posjeduje samo nekolicina nevladinih organizacija.

Grupa A2
- Neophodno je da svaki svjedok dobije adekvatnu zdravstvenu zaštitu bez obzira na mjesto boravka svjedoka.
- Problem dobijanja adekvatne zdravstvene usluge svjedoka sa neriješenim statusom u oblasti socijalnog, penzionog i zdravstvenog osiguranja treba rješavati preko nadležnih institucija te Centara za socijalni rad, Službi za zapošljavanje, uz asistenciju Tužilaštva i nevladinih organizacija.


Grupa A3
- Pozivajući se na član 6. Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka (Službeni glasnik BiH 3/03,21/03, 61/04 i 55/05) planirati sredstva potrebna za provođenje ovog zakona u budžetu Tuzlanskog kantona za 2010. godinu (resorno Ministarstvo za rad i socijalnu politiku).
- U Zakonu o zaštiti civinih žrtava rata FBiH, koji je trenutno u proceduri razmatranja obavezno uvrstiti neophodno obezbjeđivanje finansijske i psihosocijalne zaštite svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka.
- Potrebno je na državnom nivou urediti zakonsku regulativu koja tretira obezbjeđivanje i pružanje finansijske podrške svjedocima.
- A dok se ne odredi državnim zakonom finansijska podrška svjedoka, Zakonom FBiH predvidjeti obezbjeđivanje finansijske podrške za svjedoke koji dolaze iz Republike Srpske u susjedne Centre za socijalni rad na području FBiH.

Grupa A4
- Kako bi se omogućila provedba zakonske odredbe za pružanje psihosocijalne zaštite svjedoku, predviđene članom 6. Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka, preporučuje se da nevladine organizacije koje raspolažu adekvatnim profilom stručnjaka zaključe Sporazume o saradnji sa resornim Ministarstvom za rad i socijalnu politiku, kako bi mišljenja stručnih lica zaposlenih u nevladinim organizacijama bila pravno valjana za Tužilaštvo i Sud.
- Resornom Ministru Ministarstva za rad i socijalnu politiku TK prezentirati zaključke okruglog stola, radi ukazivanja na neophodnost obezbjeđivanja finansijskih sredstava koja će omogućiti funkcionisanje nadležnih u oblasti socijalne zaštite, koje Zakon o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka obavezuje na pružanje osnovnih mjera zaštite svjedocima u predmetima ratnog zločina.