SAOPŠTENJE

Javna ustanova

Centra za socijalni rad

Tuzla

13.07.2015. godine

 

 

SAOPŠTENJE

 

 

U nedelju, 12.07.2015. godine  prva generacija  porodičnih terapeuta je završila  dvije godine Edukacije iz sistemskog  psihoterapijskog pristupa u radu sa  porodicama, parovima, pojedincima i sistemima.

Edukacija se  izvodi u saradnji sa   Centrom za porodicu, porodične terapeute i sistemsku porodičnu edukaciju iz Beograda koje ima  dugogodišnje  iskustvo u  educiranju kadrova iz ove oblasti. Edukaciju su vodili sistemski porodični terapeuti sa dugogodišnjim iskustvom u radu koji su nosioci napredne internacionalne diplome iz sistemske porodične terapije Instituta za porodičnu terapiju u Londonu: Jasminka Veselinović, Vera Despotović, Radmila Vulić Bojović i Tatjana Voronjec Cijan. Edukacija se odvija prema standardima EFT-a  Evropske asocijacije za porodičnu terapiju.

Prva  i druga godina   trajale su  po jednu akademsku godinu. Svaka godina se upisuje posebno i predstavlja osnovni ili bazični, nivo na kome se polaznici upoznaju sa osnovnim teorijskim konceptima vezanim za porodicu, sistemsku teoriju i rad različitih pristupa unutar sistemske terapije. Program se odvijao jednom mesečno u okviru 12 radionica i ispitom na kraju. Nakon uspješno završene dvogodišnje edukacije učesnici dobijaju Certifikat da su stekli zvanje i vještine savjetnika  - sistemskog praktičara.

 

Edukaciju je  pohadjalo 18 polaznika iz  Federacije BIH i jedan polaznik iz Republike Srpske,  od čega  su 6  uposlenika iz Centra za socijalni rad Tuzla, 4 uposlenika iz Centra Lukavac i jedan polaznik iz centra  Kalesija.

Od ove edukacije očekujemo da ćemo ostvariti slijedeće rezultate:

-pomoći unapredjenje  stručnog usrvršavanja iz sistemske porodične treapije

-pomoći dalje usavršavanje edukatora iz datog sektora u eksperte za datu problematiku do evropskih i svjetskih standarda edukacije

-ujednačavanje stručnih standarda  rada i edukacije u našoj zemlji sa onima koji su već prisutni i primjenjeni u regionu

-podići kvalitet rada unutar službe  socijalne zaštite  i razviti mrežu saradnje porodičnih terapeuta u raznim službama socijalne,medicinske i NVO .

                                                                         

                                                                                        Centar za socijalni rad Tuzla